Disclaimer

Informatie

De informatie op deze webpagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze wordt voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van de aangeboden informatie kan desondanks geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard.
Alle rechten voorbehouden. De teksten en afbeeldingen op de Kaas-Pack webpagina vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze webpagina mag niet voor commerciële doelen worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Wij wijzen erop dat op de webpagina staande afbeeldingen gedeeltelijk vallen onder het auteursrecht van degenen die deze ter beschikking hebben gesteld.

Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door gebruik van deze webpagina, wordt uitgesloten, voorzover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid. Voorzover vanaf deze webpagina per hyperlink naar andere Internet-pagina’s wordt verwezen die door derden worden gebruikt, aanvaardt Kaas-Pack geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Kaas-Pack behoudt zich het recht voor om altijd wijzigingen en aanvullingen bij de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

Alle rechten voorbehouden

De teksten en afbeeldingen op de Kaas-Pack webpagina vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze webpagina mag niet voor commerciële doelen worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Wij wijzen erop dat op de webpagina staande afbeeldingen gedeeltelijk vallen onder het auteursrecht van degenen die deze ter beschikking hebben gesteld.

Heeft u vragen of suggesties?

Kaas is een alledaags product. Wij maken van dat alledaagse iets bijzonders. Iets waar u blij van wordt! Heeft u vragen of suggesties? Dan horen we die graag.